V Ä L K O M M E N


Memoravi är ett konsultföretag som arbetar med förändringsarbete i organisationer och företag. Vi fokuserar på nära samarbete med kund och deras medarbetare. Detta skapar medvetenhet om vilka krav som ställs på dem och vad kraven får för konsekvenser.

Framgångsrikt
förändringsarbete


Våra tjänster och arbetssätt skapar förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete. Vi arbetar alltid utifrån organisationens mål och strategier och arbetsmetoderna bygger på att ledningen aktivt stödjer och deltar i förändringsprocessen.

För att skapa framgång i förändringsarbetet krävs engagerade och motiverade medarbetare. Vi tar vara på personalens kunskaper, erfarenheter och förmåga till samarbete.

Se vår folder om Förändringsarbete (.pdf)

För mer information kontakta oss gärna via telefon eller e-post. Välkommen!
 
 
     Memoravi, Turebergs torg 1, 191 47 Sollentuna. Tel. & fax 08-626 76 28. Mobil 073-338 97 37. E-post: info@memoravi.se